Hrushikesh Borde

Omkar Waskar

Parag Marjiwe

Vedant Kasture

Prajwal Maske

Nishigandha Kurale

Vishal Ghule

Kunal Chavan

Shantanu Deo

Prajwal Jadhav

Gaurav Janjal

Sanket Kolnoorkar 

Akash Nikam

Najuka Khaire

Aniket Sambare

Piyush Dharma 

Aishwarya Ingole

Yogita Yalkar

Shoeb Mirza 

Supriya Gorade

Pratiksha Patil

Chandradip Patil

Shubham More

Rahul Jadhav 

Saurabh Anandgaonkar

Kiran Patil

Parag Marjiwe

Shubham Chopde

Swapnil Thakur

Atharv Panchpor 

Lalit Gulve 

Akash Badak

Aditya Pawar

Nitesh Tajane

Jagdish Jadhav